Előzetes jelentkezés (2021. június)

A „Tehetségek Magyarországa” kiemelt uniós projekt keretein belül biztosítja térítésmentes pedagógus-továbbképzésekre az egyéni és nevelőtestületi részvételi lehetőségeket.

Az alábbi 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésekre történő jelentkezést tudjuk fogadni 2021. június 30-ig:

Komplex tehetségtámogatás az iskolában (2 hét eltéréssel 1-1 kontaktnap)

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában (3 kontaktnap)

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással (3 kontaktnap)

Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben (2 hét eltéréssel 1-1 kontaktnap)

Mentorálás a tehetséggondozásban (2 hét eltéréssel 1-1 kontaktnap)

Tehetség-portfólió: a tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában tanfolyam jegyzékre kerülési költsége (3 kontaktnap)

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására (2 hét eltéréssel 1-1 kontaktnap)

Az előzetes jelentkezés nem jelenti a képzésre történő jelentkezést.

Javasoljuk azonban, éljenek ezzel a lehetőséggel, ami kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor elsőbbséget biztosít abban az esetben, ha a jelentkezések elérik a rendelkezésre álló keretszámot.