Felnőttképzési programok

NTP-KOMP-M-22-0001 azonosító számú, „Komplex tehetségprogramok” című projekt által nevelőtestületek számára térítésmentesen biztosított képzések:

Tehetségbarát tanulási módszerek

(1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Milyen típusai vannak a differenciálásnak? Hogyan teremthető meg a kreatív klíma?

Képzési tájékoztató

Előzetes jelentkezés nevelőtestületek számára az intézményben megvalósuló térítésmentes felnőttképzési programokra →

Tehetségdiagnosztika

(1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Szemléletformáló, a módszertani alapokat bemutató képzés.

Képzési tájékoztató

Előzetes jelentkezés nevelőtestületek számára az intézményben megvalósuló térítésmentes felnőttképzési programokra →

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása

(1 nap, 10 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén kerülnek meghatározásra az intézményi tehetséggondozás alapelvei?

Képzési tájékoztató

Előzetes jelentkezés nevelőtestületek számára az intézményben megvalósuló térítésmentes felnőttképzési programokra →

Tehetséghasznosulás és pályaorientáció

(1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

A tehetséghasznosulás, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosítása, az életpályaépítési kompetenciák minél tudatosabb fejlesztése jelentősen meghatározza, hogy a potenciálból produktum lehessen. Az iskolai oktató-nevelő munka ebben meghatározó, a pedagógus és család együttműködése ennek eredményességét jelentősen fokozni tudja. A képzés szemléletformáló, a tehetséggondozás és pályaorientáció kapcsolódási pontjainak meghatározásával a család – iskola – tanuló együttműködési és tervezési lehetőségeihez nyújt módszertani támogatást.

Képzési tájékoztató

Előzetes jelentkezés nevelőtestületek számára az intézményben megvalósuló térítésmentes felnőttképzési programokra →