Felnőttképzési programok

Nevelőtestületek számára az intézményben is megvalósítható képzési programok:

Előzetes jelentkezési lehetőség felnőttképzési programokra

Tehetségbarát tanulási módszerek (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Milyen típusai vannak a differenciálásnak? Hogyan teremthető meg a kreatív klíma?

Tehetségdiagnosztika (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Szemléletformáló, a módszertani alapokat bemutató képzés.

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása (1 nap, 10 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén kerülnek meghatározásra az intézményi tehetséggondozás alapelvei?

Tehetséghasznosulás és pályaorientáció (1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

A tehetséghasznosulás, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosítása, az életpályaépítési kompetenciák minél tudatosabb fejlesztése jelentősen meghatározza, hogy a potenciálból produktum lehessen. Az iskolai oktató-nevelő munka ebben meghatározó, a pedagógus és család együttműködése ennek eredményességét jelentősen fokozni tudja. A képzés szemléletformáló, a tehetséggondozás és pályaorientáció kapcsolódási pontjainak meghatározásával a család – iskola – tanuló együttműködési és tervezési lehetőségeihez nyújt módszertani támogatást.