Felnőttképzési programok

Tehetségbarát tanulási módszerek

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Milyen típusai vannak a differenciálásnak? Hogyan teremthető meg a kreatív klíma?

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Tehetségdiagnosztika

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Szemléletformáló, a módszertani alapokat bemutató képzés.

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén kerülnek meghatározásra az intézményi tehetséggondozás alapelvei?

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Tehetséghasznosulás és pályaorientáció

A tehetséghasznosulás, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosítása, az életpályaépítési kompetenciák minél tudatosabb fejlesztése jelentősen meghatározza, hogy a potenciálból produktum lehessen. Az iskolai oktató-nevelő munka ebben meghatározó, a pedagógus és család együttműködése ennek eredményességét jelentősen fokozni tudja. A képzés szemléletformáló, a tehetséggondozás és pályaorientáció kapcsolódási pontjainak meghatározásával a család – iskola – tanuló együttműködési és tervezési lehetőségeihez nyújt módszertani támogatást.

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

Portfólió: tehetségazonosítástól a nyomon követésig

Speciális eszköze lehet a tehetséggondozásnak az a dokumentumgyűjtemény, mely az adott tehetségterület produktumainak beválogatásán túl a személyiségfejlődés, a tehetségkibontakozás intraperszonális dimenzióit is nyomon követi. Ily módon a tehetségfejlődést, a saját tehetségkép megélését is dokumentálni lehet, ebből adódóan pedig a tehetséggondozás komplexitása és folyamatjellege is eredményesebben érvényesülhet. A képzés ezen szempontok meghatározásához nyújt kiindulópontokat.

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

A tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában

Az iskolai tehetségfejlesztő programok eredményessége és hatékonysága abban rejlik, ha a tanulók erősségei és belső motivációs bázisa mentén alakítják a tanulási helyzeteket. Az iskolai programoknak a kedvezőtlen szociokulturális háttérrel és a kettős különlegességgel rendelkező tanulók számára is biztosítaniuk szükséges a hozzáférést a kihívást jelentő tanulási lehetőségekhez. Ehhez nyújt segítséget a képzésen bemutatásra kerülő problémaalapú, projektalapú és kutatásalapú tanulás módszertani alapelvei, a design thinking mint a kreatív problémamegoldás eszköze.

Felnőttképzési program (1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

Tehetséggondozás a sportban

Sporttehetségek azonosítás és speciális fejlesztése, és a sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok megszervezésének és lebonyolításának szempontjai kerülnek meghatározásra a szemléletformáló képzés során. A résztvevők megismerkedhetnek a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű programokkal.

Felnőttképzési program (1 nap, 5 óra – tanítók, tanárok, szakemberek számára)