Felnőttképzési programok

Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Felnőttképzési engedély szám: E/2021/000141

Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi szám: B/2020/000849


A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei


A motiváció neurobiológiai alapjai és felhasználása a pedagógiai folyamatokban

(1 nap, 6 óra – tanítók, bármely szakos általános iskolai és középiskolai tanárok számára)

A tanulási folyamat eredményessége, ritka kivételtől eltekintve, csak szándékolt tevékenység hatására érhető el. Tudja ezt jól minden pedagógus, (szülő) éppen ezért központi kérdés: Hogyan vegyem rá? Hogy motiváljam? Mit tegyek, hogy ő is akarja?

A motivációkutatás igen sokrétű válaszokat kínál ezekre a kérdésekre, a neurobiológiai megközelítés pedig az idegrendszer, a kémiai anyagok alapján igyekszik igazolni vagy cáfolni számos pedagógiai tapasztalatot. A program egyik fókuszpontja, hogy milyen szereppel bír a közösség, mások támogatása. A képzés célja felhívni a figyelmet arra, hogy a motiváció hátterében egy idegrendszeri struktúra összehangolt működése áll, amely azonos a jutalmazó rendszerrel is. A jutalmak, a jutalmazó viselkedés szerepének elméleti és gyakorlati igazolására is vállalkozik a képzés.

Pedagógusként, mentorként milyen eszköztárral dolgozhatunk? Miért van, hogy bizonyos helyzetek, feltételek esetén a legkevésbé rávehető tanítvány is szárnyakat kap és komoly teljesítmény elérésére képes? Milyen társas és fizikai kontextus az, ami támogatja a motivációt, milyen módszerek, értékelési formák segíthetik a pedagógust?

Az elméletet a saját tapasztalat hitelesíti meggyőzően. Így a pedagógusok önmotivációjáról is szó esik az elmélettel, kiscsoportos gyakorlatokkal, kérdőívek kitöltésével, tapasztalatmegosztással, önrefelxióval gazdagított továbbképzésen. 

Képzési tájékoztató

Tehetségbarát tanulási módszerek

(1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Hogyan lesz élmény a tanulás? Adekvát tanulásszervezési módszerekkel hogyan támogatható, hogy minden gyermek, tanuló ráismerjen a saját erősségére? Milyen típusai vannak a differenciálásnak? Hogyan teremthető meg a kreatív klíma?

Képzési tájékoztató

Tehetségdiagnosztika

(1 nap, 5 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

A tehetségdiagnosztika eszközrendszerének bemutatása a tehetségazonosítástól, a tehetséges gyerekek megtalálásától, a különböző tehetségfejlesztő programokba történő beválogatásig, egészen az adott programok hatásvizsgálatig terjedően. Szemléletformáló, a módszertani alapokat bemutató képzés.

Képzési tájékoztató

Intézményi tehetségkoncepció kialakítása

(1 nap, 10 óra – óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára)

Minden intézmény a gyermekek és tanulók igénye alapján speciális és egyedi, ami a tehetséggondozás módszereiben és tevékenységeiben is megmutatkozik. Hogyan tükrözi ezeket vissza az intézményi tehetségkoncepció? Milyen szempontok mentén kerülnek meghatározásra az intézményi tehetséggondozás alapelvei?

Képzési tájékoztató

Tehetséghasznosulás és pályaorientáció

(1 nap, 10 óra – tanítók, tanárok számára)

A tehetséghasznosulás, a képességek egyénileg és társadalmilag adekvát formáinak azonosítása, az életpályaépítési kompetenciák minél tudatosabb fejlesztése jelentősen meghatározza, hogy a potenciálból produktum lehessen. Az iskolai oktató-nevelő munka ebben meghatározó, a pedagógus és család együttműködése ennek eredményességét jelentősen fokozni tudja. A képzés szemléletformáló, a tehetséggondozás és pályaorientáció kapcsolódási pontjainak meghatározásával a család – iskola – tanuló együttműködési és tervezési lehetőségeihez nyújt módszertani támogatást.

Képzési tájékoztató