AKTUÁLIS

A Nemzeti Tehetség Központ a NTP-TSZMT-M-23-0008 azonosító számú, „Komplex tehetségtámogató programok” című projekt keretében az alábbi online képzéseken való részvételi lehetőséget térítésmentesen kínálja a pedagógusoknak:

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására


MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK
V. Országos Szakmai Találkozója

2023. december 5-7.


MTM TEMATIKUS TAPASZTALAT- ÉS JÓ GYAKORLAT MEGOSZTÓ TALÁLKOZÓ

Minősített Tehetséggondozó Műhelyek szakmai előadásai:

Irodalom, színház, néprajz

Matematika

Természettudományok

Tovább az előadásokhoz →


Ismerje meg a Nemzeti Tehetség Központ programjait!

További információ a programokról →


MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK IV. Szakmai TalálkozójaNTP-KOMP-M-22-0001 azonosító számú, „Komplex tehetségprogramok” című projekt

keretében a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében felnőttképzési programok, akkreditált pedagógus-továbbképzések és szakmai műhelymunkák megvalósítására kerül sor.


Szakmai Tudástár

A Szakmai Tudástár mintadokumentumai olyan záródolgozatokból kerültek kialakításra, melyek magas színvonalon, megfelelő szakmai alapossággal, innovatív szemlélettel segítik, hogy a tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés vagy éppen a mentorálás még eredményesebben valósuljon meg a köznevelési intézményekben.


A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?

Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” előadás célja, hogy a tehetséggondozás komplex folyamatára rálátást biztosítson, kiemelve ebben az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségeit. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Az előadások szakmai anyagait ITT tekintheti meg.