Cookie Consent by Free Privacy Policy website

AKTUÁLIS

Novemberi online képzések

Jelentkezhető képzéseink:

Tehetségbarát tanítási módszerek (5 órás felnőttképzési program)

Sport és tehetséggondozás (5 órás felnőttképzési program)

Tehetségdiagnosztika (5 órás felnőttképzési program)

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására (30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés, mely 4×4 óra online kontaktórában valósul meg)

Bővebben a képzésekről, jelentkezés →


Új képzési programok

5-10 órás felnőttképzési programokat kínál a Nemzeti Tehetség Központ térítésmentesen, egyéni és nevelőtestületi jelentkezéseket is tudunk fogadni.

Bővebben a képzési programokról »


Letölthető anyagok

Képzésekhez kapcsolódó letölthető anyagok elérhetősége →


Eszköztár tehetségazonosításhoz

A Nemzeti Tehetség Központ mérőeszközeinek áttekintése

Magyarországon a köznevelési törvény a tehetséggondozást, és annak részeként a tehetségazonosítást is, minden iskola és pedagógus kötelező feladataként értelmezi. a tehetségazonosítás magas szakmai színvonalon való végzése kiemelt jelentőségű, hiszen ez az egyik alapja annak, hogy a tehetségvesztés elkerülhető legyen.

Ahhoz, hogy a tehetségazonosítás minden iskolában azonosan magas színvonalon tudjon megvalósulni, a szakmai támogatás nyújtása elengedhetetlen. a nemzeti tehetség központ kiemelt feladatként kezeli az ilyen típusú szakmai támogatás nyújtását az iskoláknak. Az EFoP-3.2.1.-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa projekt keretében végzett fejlesztések egy része épp erre a területre irányult, és az e fejlesztés során felhalmozott szakmai tudást szeretnénk kiadványunkkal eljuttatni minden iskolához.

A mérések támpontot nyújtanak az egyéni fejődési útvonalak kialakításához, támogatásához. Hogyan teszik ezt? Egyrészt sok információt adnak a tanulók egyéni jellemzőinek megismeréséhez és a további támogatás irányának meghatározásához. Emellett egyéb módszerek (például a tanári megfigyelés, a szülőkkel való konzultáció) is hasznos kiegészítői lehetnek ennek a folyamatnak. az egyéni jellemzők adják az egyik alapot ahhoz, hogy az egyéni tanulási útvonalakat meghatározhassuk. a tanári megfigyelés azonban lehet szubjektív, az ismert, elterjedt mérések pedig az alulteljesítők felismerését szolgálják jobban.

A Nemzeti Tehetség Központ képességtesztjei rámutatnak a különböző területeken történő kiemelkedő potenciál jelenlétére abban az esetben is, ha az adott tanuló iskolai teljesítményében ez nem mutatkozik meg. A képességtesztek, különösen az online felvett, mechanikusan és sztenderd módon értékelt tesztek a szubjektív értékelő eszközöknél precízebben és objektívebben mérnek, így az egyének közti különbségek megbízhatóbban jelezhetők. A tehetségazonosításnál az is fontos, hogy viszonylag egyszerűen, kevés erőforrásra támaszkodva lehessen a tanulók minél szélesebb körét abba bevonni.

A Nemzeti Tehetség Központ a fenti szempontok miatt fejleszt online megoldásokat, és kiadványunk segítségével is ezek használatára buzdítjuk az iskolákat. az online tehetségazonosító rendszerek minél szélesebb körben való elterjesztése hatékonyan emelheti a tehetséggondozás iskolai színvonalát.

Érdekel →


Szakmai előadások

A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?

Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” előadás célja, hogy a tehetséggondozás komplex folyamatára rálátást biztosítson, kiemelve ebben az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségeit. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Az előadások szakmai anyagait ITT tekintheti meg.