AKTUÁLIS

Eszköztár tehetségazonosításhoz

A Nemzeti Tehetség Központ mérőeszközeinek áttekintése

Magyarországon a köznevelési törvény a tehetséggondozást, és annak részeként a tehetségazonosítást is, minden iskola és pedagógus kötelező feladataként értelmezi. a tehetségazonosítás magas szakmai színvonalon való végzése kiemelt jelentőségű, hiszen ez az egyik alapja annak, hogy a tehetségvesztés elkerülhető legyen. Érdekel →


Aktuális szakmai programok

Tehetség-portfólió mint a tehetségazonosítás és nyomon követés eszköze (szakmai nap, online és jelenléti megvalósítás)

Szocio-emocionális készségek szerepe a tehetségkibontakozásban (szakmai nap, jelenléti megvalósítás)

Tehetségbarát tanítási módszerek (szakmai nap, jelenléti megvalósítás)

Érdekel →

Szakmai műhelymunka: intézményi tehetségkoncepció kialakítása (online megvalósítás)

Érdekel →


.

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására (30 órás folyamatba ágyazott akkreditált pedagógus-továbbképzés)

Érdekel →


Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program felhívásai

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki. (www.emet.gov.hu)

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 11 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg. Pályázati programok összefoglalói


Szakmai előadások

A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?

Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” előadás célja, hogy a tehetséggondozás komplex folyamatára rálátást biztosítson, kiemelve ebben az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségeit. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Az előadások szakmai anyagait ITT tekintheti meg.