AKTUÁLIS

MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEK IV. Szakmai Találkozója

Szakmai előadás és tapasztalatmegosztó workshopok (előadók és programok)

December 6.: A motiváció kérdései
December 7.: Hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása
December 8.: Szakképzés a tehetséggondozásbanNTP-KOMP-M-22-0001 azonosító számú, „Komplex tehetségprogramok” című projekt

keretében a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében felnőttképzési programok, akkreditált pedagógus-továbbképzések és szakmai műhelymunkák megvalósítására kerül sor.


Szakmai Tudástár

A Szakmai Tudástár mintadokumentumai olyan záródolgozatokból kerültek kialakításra, melyek magas színvonalon, megfelelő szakmai alapossággal, innovatív szemlélettel segítik, hogy a tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés vagy éppen a mentorálás még eredményesebben valósuljon meg a köznevelési intézményekben.


Eszköztár tehetségazonosításhoz

A Nemzeti Tehetség Központ mérőeszközeinek áttekintése

Magyarországon a köznevelési törvény a tehetséggondozást, és annak részeként a tehetségazonosítást is, minden iskola és pedagógus kötelező feladataként értelmezi. a tehetségazonosítás magas szakmai színvonalon való végzése kiemelt jelentőségű, hiszen ez az egyik alapja annak, hogy a tehetségvesztés elkerülhető legyen.

Ahhoz, hogy a tehetségazonosítás minden iskolában azonosan magas színvonalon tudjon megvalósulni, a szakmai támogatás nyújtása elengedhetetlen. a nemzeti tehetség központ kiemelt feladatként kezeli az ilyen típusú szakmai támogatás nyújtását az iskoláknak. Az EFoP-3.2.1.-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa projekt keretében végzett fejlesztések egy része épp erre a területre irányult, és az e fejlesztés során felhalmozott szakmai tudást szeretnénk kiadványunkkal eljuttatni minden iskolához.

A mérések támpontot nyújtanak az egyéni fejődési útvonalak kialakításához, támogatásához. Hogyan teszik ezt? Egyrészt sok információt adnak a tanulók egyéni jellemzőinek megismeréséhez és a további támogatás irányának meghatározásához. Emellett egyéb módszerek (például a tanári megfigyelés, a szülőkkel való konzultáció) is hasznos kiegészítői lehetnek ennek a folyamatnak. az egyéni jellemzők adják az egyik alapot ahhoz, hogy az egyéni tanulási útvonalakat meghatározhassuk. a tanári megfigyelés azonban lehet szubjektív, az ismert, elterjedt mérések pedig az alulteljesítők felismerését szolgálják jobban.

A Nemzeti Tehetség Központ képességtesztjei rámutatnak a különböző területeken történő kiemelkedő potenciál jelenlétére abban az esetben is, ha az adott tanuló iskolai teljesítményében ez nem mutatkozik meg. A képességtesztek, különösen az online felvett, mechanikusan és sztenderd módon értékelt tesztek a szubjektív értékelő eszközöknél precízebben és objektívebben mérnek, így az egyének közti különbségek megbízhatóbban jelezhetők. A tehetségazonosításnál az is fontos, hogy viszonylag egyszerűen, kevés erőforrásra támaszkodva lehessen a tanulók minél szélesebb körét abba bevonni.

A Nemzeti Tehetség Központ a fenti szempontok miatt fejleszt online megoldásokat, és kiadványunk segítségével is ezek használatára buzdítjuk az iskolákat. az online tehetségazonosító rendszerek minél szélesebb körben való elterjesztése hatékonyan emelheti a tehetséggondozás iskolai színvonalát.

Érdekel →


Szakmai előadások

A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?

Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” előadás célja, hogy a tehetséggondozás komplex folyamatára rálátást biztosítson, kiemelve ebben az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségeit. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Az előadások szakmai anyagait ITT tekintheti meg.