Sport és tehetséggondozás

A Nemzeti Tehetség Központ új 5 órás felnőttképzési programja má elérhető Sport és tehetséggondozás címen. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a sporttehetségek azonosításának és speciális fejlesztésének, valamint a sporttehetségeket fejlesztő integratív tehetséggondozó programok megszervezésének és lebonyolításának szempontjait. A képzés részeként előzetes terv készül egy olyan tanórán kívüli, a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő, foglalkozássorozat megtervezésére.

A tervezet a Nemzeti Tehetség Program sporttehetségeket fejlesztő pályázati kiírásának megfelelően készül.

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák: A résztvevők ismerjék a sporttehetség kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő programok jellemzőit. Ismerjék a sporttehetségek azonosításának és fejlesztésének programlehetőségeit.

A képzés online formában valósul meg, melynek munkaformái: prezentációval kísért előadás, csoportmunka, egyéni és páros feladatvégzés, vita során saját gyakorlati tapasztalatok összegzése, megbeszélése, reflexió.

Képzés ideje: 4×45 perc online jelenlét, 1×45 perc egyéni feladatvégzés.

Időpontok és jelentkezés (hamarosan)