Szakmai nap

Közép-Magyarország régiójában az alábbi szakmai napok kerülnek megvalósításra 2021 júniusában:

Tehetség-portfólió mint a tehetségazonosítás és nyomon követés eszköze szakmai nap a tehetséggondozás innovatív eszközének kereteit ismerteti meg a résztvevőkkel, fókuszban az önreflexió technikái.

Online előadás a portfólió fajtáiról, lehetséges felhasználási módjairól. Az előadást követően reflexiós levél készítése történik. (5 kreditpont)

Időpont: 2021. június 16. (9.00-12.15)

Személyes jelenléttel megvalósuló szakmai nap, mely során mindenki maga is összeállíthatja a diákjaira jellemző tehetség-portfólió szempontjait. (8 kreditpont)

Időpont: 2021. június 25. (9.00-16.15), helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Szocio-emocionális készségek szerepe a tehetségkibontakozásban előadáson választ keresünk ezen kérdésekre: Hogyan befolyásolja a tehetséges fiatalok énképe és önértékelése, hogy a potenciálból produktum legyen? Milyen rezilienciát támogató külső és belső erőforrások aktiválása szükséges a tehetség kibontakoztatásához? Milyen a „jó cél”, és hogyan lehet segíteni ennek megvalósítását?

Személyes jelenléttel megvalósuló szakmai nap.

Időpont: 2021. június 24. (9.00-16.15), helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

Tehetségbarát tanítási módszerek előadás a kreatív klíma megteremtésének módszereire fókuszál, mely során mindenki erősségei mentén szervezheti saját tanulási tevékenységét. A nyitottságra nevelés szintén fontos mozzanata a tehetségkibontakoztatásnak, ebben a folyamat (tevékenység) szerinti, az érdeklődés alapján megvalósuló differenciálásnak van meghatározó jelentősége.

Személyes jelenléttel megvalósuló szakmai nap. (8 kreditpont)

Időpont: 2021. június 18. (9.00-16.15), helyszín: 1134 Budapest, Váci út 49.

A programok az NTP-MTM-M-20-0001 azonosítószámú „Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása és fejlesztése” elnevezésű projekt keretében valósulnak meg.

Adatkezelési tájékoztató