Szakmai Tudástár – 2022/2023.

A Szakmai Tudástár mintadokumentumai olyan záródolgozatokból kerültek kialakításra, melyek magas színvonalon, megfelelő szakmai alapossággal, innovatív szemlélettel segítik, hogy a tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés vagy éppen a mentorálás még eredményesebben valósuljon meg a köznevelési intézményekben.

Szakmai Tudástár felhasználási feltételek

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással (akkreditált pedagógus-továbbképzés)

A 30 órás továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a tehetséges tanulók szocio-emocionális képességeinek azonosítására, fejlesztésére, a tudatos életpálya-építés támogatására a mentorálás folyamatában. Vegyék számba a környezet támogató feltételeit, azokat vonják be a fejlesztési folyamatba, és tegyenek erőfeszítést a gazdagításuk érdekében. A hobbik feltárásán keresztül építsenek a komplex személyiségfejlődésre, fejlesztésre. Legyenek képesek fejlesztési tervet készíteni, és ebbe bevonni más, a köznevelési intézményen belüli és kívüli szereplőket egyaránt. Segítsék azon képességek fejlődését, amelyekkel támogatni tudják a hiányzó személyes tanulói erőforrásokat. Váljanak képessé a személyre szabott, cselekvési program, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások megvalósítására.

Drahos Gábor: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Halter András: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Kis-Pál Ilona: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Kövér Péter: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Lesku Katalin: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Bozóki Gabriella: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására (akkreditált pedagógus-továbbképzés)

Az igen széles résztvevői kör – Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, Gyakorlati oktató, Fejlesztõpedagógus – számára ajánlott folyamatba ágyazott továbbképzés segítséget kíván nyújtani a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásához, valamint az erre épülő a gyermekek/tanulók igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok tervezéshez, megvalósításához, szakmai elméleti és a jó gyakorlatokból adódóan tapasztalatai tudás alapján.

Az intézményi tehetségkoncepció magában foglalja az intézményi adottságokhoz és a célcsoport specialitásaihoz alkalmazkodó a humán erőforrás, valamint egyéb feltételek figyelembe vételével megvalósítható – széles spektrumú tehetség fogalomra épülő, a komplex személyiségfejlesztést célul tűző,- koncepció tanórai és tanórán kívüli elemeinek a megtervezését, megvalósítását. A belső és külső partnerek bevonásával megvalósuló terv fenntarthatósága garantálja a folyamatos fejlesztést.

Takátsné Czap Éva: Intézményi tehetségkoncepció

Tóthné Fórián Erika: Intézményi tehetségkoncepció

Zsargó Zsuzsanna: Intézményi tehetségkoncepció

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

A Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak komplex tehetséggondozó programok megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meghatározására, a megvalósítás koordinálására. Ennek érdekében egy 10 órát felölelő tehetségfejlesztő program tervezetét készítik el rendelkezésre bocsájtott sablonban, a célcsoport specifikuma alapján.

Földvári Erzsébet Noémi: Tehetségműhely tervezete

Tóthné Fórián Erika: Tehetségműhely tervezete 

Zsargó Zsuzsanna: Tehetségműhely tervezete

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.