Szakmai Tudástár – 2021/2022.

NTP-TK-M-21-0006 azonosítószámú
„Hazai és határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása” című projekt

A Szakmai Tudástár mintadokumentumai olyan záródolgozatokból kerültek kialakításra, melyek magas színvonalon, megfelelő szakmai alapossággal, innovatív szemlélettel segítik, hogy a tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés vagy éppen a mentorálás még eredményesebben valósuljon meg a köznevelési intézményekben.

Szakmai Tudástár felhasználási feltételek

Intézményi programterv, mely a célcsoport-specifikus tehetségkoncepcióra építve tartalmazza a tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenységeket, az éves programtervet, a fenntarthatóság feltételeit:

Szabó Tamás Miklós: Intézményi programterv

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Esettanulmány, amely egy tanulói vizsgálat eredményeinek bemutatását szolgálja, mely során a mérésen alapuló tehetségfelismerés eszközeihez kapcsolódóan különböző módszerek és eszközök alkalmazása jelenik meg. Ennek eredményeként javaslattétel történik a tanuló fejlődését elősegítő célkitűzésekre és tehetségfejlesztő programokra:

Csatlós Mária: Esettanulmány

Németh Andrásné: Esettanulmány

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Komplex óratervek, melyekben megjelenik a tehetséges tanulóra vagy azok csoportjára vonatkozó differenciálás:

Aranyné Vékes Klára: Komplex óraterv

Matkovicz Katalin: Komplex óraterv

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Mérési portfólió, mely a Nemzeti Tehetség Központ online tehetségazonosító eszközével az 5. évfolyamos tanulók felmérését, az ehhez kapcsolódó javaslatokat mutatja be:

Kiss Gábor: Mérési portfólió

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Tehetségműhely tervezete dokumentum egy legalább 10 órát felölelő tehetségfejlesztő program tervezete, mely a célcsoport igényeire szabott tevékenységeket tartalmaz, a tehetséggondozás alapelvei mentén változatos, motiváló módszerek alkalmazásával valósul meg:

Demeter Csilla Gabriella: Tehetségműhely tervezete

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


A Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve dokumentumtípus egy kiemelkedő képességű tanuló tehetségmentorálási folyamatát mutatja be, mely involválja az egyéni jellemzőkhöz illeszkedő hosszú távú és rövid távú pályaorientációs célokat, valamint az egyénre szabott, szocio-emocionális cselekvési programelemeket, a környezeti támogatás erőforrás központú megközelítését is:

Lenkefi Ferencné: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

Mácsár Gyula: Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terve

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.


Egyéni fejlesztési terv egy tehetséges tanítvány számára, mely tartalmazza a helyzetfeltárást, célkitűzést, programtervet és mentori feladatokat:

Matkovicz Katalin: Egyéni fejlesztési terv

A produktumok megtekintése, letöltése a Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.