A kreatív klíma szerepe a tehetségkibontakoztatásban

A kreativitás kibontakoztatásában nagy szerepe van annak a légkörnek, környezetnek,  amelyben a tehetséges fiatal él. Beletartozik ebbe az iskola, de talán ennél is nagyobb szerepe van a családnak.

Annak a családnak, amelynek tehetséges gyerek is a tagja, fel kell készülnie arra, hogy a kreatív gyereknek százával vannak ötletei. Márpedig ez lehet átok és áldás is. 

A kreatív gyerekek ismérvei

Kutatási eredmények szerint a kreatív gyerekek 60%-a számol be iskolai nehézségekről. Ezeknek a nehézségeknek az okai elsősorban kreatív személyiségükből fakadnak, hiszen ők feszegetik a határokat, folyamatosan képesek a dolgokat új és újabb nézőpontok alapján vizsgálni, újrastrukturálni, kockázatot vállalni. Jellemző rájuk az olthatatlan kíváncsiság, a nagyfokú önállóság és a nonkonformitás. Véleményüknek néha botrányosan adnak hangot, épp ezért ilyen esetekben érdemes elgondolkodni a miérten és a hogyan továbbon. A hagyományos iskolai környezet ezeknek a kreatív diákoknak nem mindig kedvez, gyakran rendbontóvá válnak, mert igyekeznek elkerülni a számukra „kellemetlen” feladatokat, és a tanáraikkal való interakciót. Nekik olyan bátorító környezet kialakítására van szükségük, ahol a kreativitásukban fejlődni tudnak.

A kreatívitás kibontakoztatása

Ahhoz, hogy a kreatív gyerek tehetsége ne vesszen kárba, érdemes az elvégzendő feladatokba érzelmileg is bevonni őket, ezzel együtt autonómiát biztosítani számukra olyan mértékben, amilyet a körülmények lehetővé tesznek. Folyamatos figyelemmel követni tevékenységüket, segítő szándékkal újragondolni ötleteiket, és biztosítani arról, hogy a hibázás mint lehetőség életük egész folyamán adott és természetes jelenség. A spontaneitás a kreatív gyerekek számára az egyik legfontosabb tényező, számukra ennek a lehetőségét is biztosítani javallott. Mivel a bizonytalanság is jellemző ezekre a gyerekekre, épp ezért fontos az is, hogy környezet ezt tolerálja, és lehetőséget adjon az új lehetőségek megragadására is. Főleg a kreatív gyerekekkel való előremutató bánásmódban van nagy szerepe a humornak, játékosságnak is, így annak hiánya különösen frusztrálja őket. Épp ezért minden esetben lényeges ennek az érzelmi töltetnek a jelenléte is. Túl ezen, ha mindehhez kellő nyugalmat, bizalmat és biztonságot éreznek, úgy kreativitásuk szárnyalni fog. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*