Fiatalkori fejlődési modell

A pozitív fiatalkori pszichológia új koncepciót fogalmaz meg a serdülőkről. Ez a szemlélet elismeri a fejlődési kihívásokat és nehézségeket, de a fejlődést nem úgy koncipiálja, mint a hiányok és a kockázatok legyőzését. Ehelyett a fiatalt képességekkel rendelkező, folyamatosan exploráló, kompetens személynek tartja, aki lényegesen hozzá tud járulni a környezete fejlődéséhez.

Lerner kutatási eredményei alapján az „5C”-modellben foglalta össze a pozitív fiatalkori fejlődés jellemzőit, ami egy hatodik fogalom keretrendszerében kontextualizálódik. A kompetencia kategória tartalmazza a megfelelő társas, kognitív, iskolai és pályaválasztási képességeket, azaz hogy a fiatal erősségei mentén tudjon önmaga és a társadalom számára is hasznos tevékenységet végezni az életpályája alakítása során. Az önbizalom azt a globális pozitív önértékérzést, önértékelést és énhatékonyságot jelenti, ami feltétele a kezdeményezésnek, aktivitásnak, a sikeres társas kapcsolatoknak. A gondoskodás a másokkal történő együttműködést, míg a kapcsolatok kategória a támogató kötelékeket jelenti. A karakter kifejezés a helyes viselkedési és morális szabályok ismeretét és tiszteletét involválja. Az öt kategória együttes előfordulása biztosítja a hatodik fogalom, a hozzájárulás kialakulását, mely megalapozza, hogy az a fiatal, aki hisz abban, hogy ő is aktív formálója a saját maga és a közösség jobbá tételének, elősegíti a további fejlődését önmagának és a közösségének is.  

A képességek teljesítménybe fordításához, a tehetség kibontakoztatásához az erősségeknek megfelelő cél és kihívások biztosítják az alapot, azon lehetőségek továbbá, melyek aktív, alkotó tevékenységet igényelnek. A támogató környezet és szakmai háttér segíti ez eredményességet, a produktivitás sikeréhez eszközök, a megvalósításhoz idő szükséges. Az NTK projektjei ebben segítik a tehetséges fiatalokat, biztosítanak hátteret a szakembereknek ezen felkészítéshez.