Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel

A köznevelési törvény az intézmények és pedagógusok alapvető feladataként határozza meg a tehetségek felismerésének és kiteljesedésének segítését, a tehetséges tanulók nyilvántartását. Az általános iskolai tehetségazonosítást segíti a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online mérőeszköz.

Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre tanulóik erősségeiről. A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés. A tehetségazonosítás csoportos, online megvalósítására történő felkészítés első kontaktnapján a tehetségmodellek és a tehetségazonosítással kapcsolatos elméleti háttér áttekintésére kerül sor, a résztvevők megismerik az online pedagógiai mérések hazai és nemzetközi tapasztalatait, az adaptív tesztelés előnyeit. Folyamatba ágyazottan, a képzés két kontaktnapja között a résztvevők saját intézményükben megvalósítják az online mérést, tapasztalatot szereznek az eredmények reflektálásában, feltérképezik az iskolai tehetséggondozó gyakorlatba való beépíthetőségét. A második kontaktnap során az online mérési eredmények hasznosíthatóságának, a különböző célcsoportok számára történő prezentálásának metodikájának megismerése mellett a magyarországi tehetségsegítő hálózat országos és helyi szereplőinek azonosítására, a lehetséges kapcsolódási pontok meghatározására kerül sor.

A mérési rendszert már használó intézmények:

Bekapcsolódás feltételei: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanító vagy tanári vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus munkakör betöltésére jogosító szak.

További információ a képzésről