Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program immár 14 éve támogatja a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalok megtalálását és segítését.

A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi Cselekvési Program kiemelt területei vonatkozásában a tehetséggondozó tevékenység legfontosabb elemei:

a) a kiemelkedően tehetséges fiatalok megtalálását;

b) minden társadalmi réteg számára nyitott és látható, nyomon követhető tehetséggondozó rendszer biztosítását;

c) olyan tehetséggondozó rendszer működtetését, amely összeköti az azonosított tehetségeket az őket felvevő területekkel;

d) a tehetséggondozás eredményeinek nemzetgazdasági hasznosulását;

e) a nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi, művészeti és sportversenyek támogatását;

f) a hagyományos modelleket követő és az innovatív megoldási ötleteket kínáló programok támogatását;

g) a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek segítését, tudományos tájékozottságuk bővítését;

h) olyan innovatív ötletek támogatását, amelyek a tehetséges fiatalokat vállalkozásra ösztönzik;

i) a tehetséggondozásban részt vevő szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését, a tehetségsegítő személyek és szervezetek megbecsülését, szakmai elismerését;

j) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára hazai lehetőségek biztosítását, és annak támogatását, hogy tudásukat hosszú távon Magyarországon kamatoztassák.

A Nemzeti Tehetség Program 2023-2024. évi Cselekvési Programja.

A 2023. évi pályázati lehetőségek várhatóan májusban kerülnek kiírásra. A pályázatok megjelenését követően a Nemzeti Tehetség Központ képzési tapasztalatai alapján a pályázati programok elkészítésére történő felkészüléshez online szakmai műhelymunka részvételi lehetőséget biztosít az érdeklődők számára.

A szakmai műhelymunka a pályázati programok célcsoport-specifikuma alapján kerül megvalósításra.

A programon részvétel ingyenes, előzetes jelentkezés szükséges. A pályázatok megjelenését követően kerül meghatározásra az online szakmai program ideje.

Előzetes jelentkezés a szakmai programra

A Nemzeti Tehetség Központ elkötelezett a tehetséggondozásnak minél szélesebb körben történő támogatásában, a köznevelésben, szakképzésben és felsőoktatásban megvalósuló tevékenységekhez szakmai háttér biztosításában.

Nemzeti Tehetség Központ Intézményi tehetségvizsgálatra vonatkozó felmérés

kutatásáról bővebben