Nemzeti Tehetség Program pályázatai

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai! A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján 11 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg. Beadási határidő: 2021. június 30.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki. (www.emet.gov.hu)

Pályázati kategóriák:

Hazai és határon túli, tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek támogatása

Tehetségsegítő szervezetek támogatása

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása

Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő, országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

A speciális fejlesztést célzó programok támogatása

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása

A hazai nagy hagyományú, országos szervezésű tanulmányi és sportversenyek támogatása

A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása

A felhívások elérhetők ITT.