Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program korábbi pályázati kiírásai ITT érhetők el. A nyílt pályázati kategóriái hazai és határon túli intézmények tehetségműhelyeinek, óvodai programoknak, tehetségsegítő tanácsok tevékenységének támogatását valósítják meg.

A Nemzeti Tehetség Program 2021/2022. évi cselekvési programjának kiemelt fejlesztési területei, melyek magukban foglalják:

a) az egységes, komplex, nemzeti tehetségazonosítási, -kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló, hagyományos modelleket követő, valamint innovatív alternatívákat kínáló tehetséggondozó rendszer működtetését;
b) a rendelkezésre álló források költséghatékony felhasználását, a források felhasználásának összehangolását, a tehetséggondozó programok támogatási rendszerének egyszerűsítését, a magyar tehetségsegítés eredményeinek hazai, az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését, a hazai tehetséggondozó rendszer nemzetközi szerepvállalásának erősítését;
c) a tehetségsegítő programok folyamatos működtetését, a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását, a hazai, a hazai nemzetiségi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítését, tudományos tájékozottságuk bővítését, nemzetközi kapcsolatrendszerük fejlesztését, európai uniós és más külföldi jó gyakorlatok adaptálását;
d) a hosszú távú, kiszámítható és átfogó tehetségfejlesztő programok, nagy hagyományú és szakmailag elismert tanulmányi és művészeti versenyek megvalósításának támogatását, valamint az élménypedagógiai programkínálat további támogatását;
e) a tehetségazonosítás és tehetséggondozás szervezeti rendszeréhez való hozzáférés esélyeinek javítását, különös tekintettel a kettős vagy többszörös különlegességű tehetséges fiatalok tehetségsegítő programokba történő bevonására;
f) a kiemelkedő tehetségek támogatását;
g) a tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet biztosítását, a tehetséges fiatalok családjának, a tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának speciális értékét tudatosító programok, a családi szemléletmódot megerősítő programok folytatását, valamint a tehetséges gyermeket nevelő szülő, gyám támogatását;
h) a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítését, önszerveződésének elősegítését, önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok kialakítását annak érdekében, hogy a tehetségek a következő generáció tehetségeinek útját egyengessék, őket kivételes képességeikkel a leghatékonyabb módon segítsék;
i) a külföldi programokban részt vevő tehetséges magyar fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására és továbbfejlesztésére szolgáló hazai lehetőségek megtalálásának elősegítését, és annak elősegítését, hogy a tehetséges magyar fiatalok tudásukat és tehetségüket hosszú távon Magyarországon kamatoztassák;
j) a tehetséggondozásban érintett szereplők szakmai tevékenységének fejlesztését;
k) a tehetségsegítő személyek és szervezetek fokozottabb megbecsülését, szakmai elismerését;
l) kommunikációs lehetőségek kidolgozását a sikeres tehetségek, tehetségsegítő szakemberek és programok, valamint tehetségfejlesztő közösségek bemutatására, továbbá a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésére, valamint
m) a célkitűzések megvalósítását segítő szervezetrendszer bővítését.