Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással

A nemzeti köznevelési törvényben jelentős szerepet kap a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek számára a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő új szempontú képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket. A képzés ily módon az éntudatosság, az önirányítás, a felelősségteljes döntéshozatal, valamint a kapcsolati készségek és társas tudatosság fejlesztési lehetőségeire fókuszál.

A képzés témakörei: 1. Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a személyiségfejlődésben 2. Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség kibontakoztatásában 3. A kivételes teljesítmény motivációs háttere 4. A szociális kompetenciák és a társas környezet hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez 5. Szocio-emocionális jellemzők és kihívások tehetségek különleges csoportjaiban 6. Tehetséges diákok életpálya-építésének tervszerű támogatása

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6×5 óra online kontakt formában.

További információ a képzésről