Tavaszi szakmai inspiráció

A tavasz a megújulás ideje. Az idei március megnövekedett feladatai mellett különösen fontosnak tartotta a Nemzeti Tehetség Központ a szakmai feltöltődést és inspiratív közös munkát. Ennek részeként került sor tehetséggondozás témájú szakmai előadásra az EFOP.3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Tehetségek Magyarországa” kiemelt uniós projekt keretein belül a tehetségbarát klíma kialakítására fókuszálva.

Ma különösen igaz, hogy a tehetség hasznosítási formák újragondolását, a ki nem aknázott tehetségforrások hasznosítását a változó körülmények, a munkaerő piaci igények és elvárások formálódása is szükségessé teszi. A jövő kihívásaihoz alkalmazkodni tudó tehetségek segítésében így kulcsfontosságú területté válik maga a pályaorientáció – már az óvodában is. A tehetségek folyamatos nyomon követése által a képességbeli, valamint a releváns személyiségjegyek változásának figyelemmel kísérése segíti a tudatos pályaválasztást, növeli a pályabeválás esélyét, hozzájárul a nemzeti tehetségvagyon védelméhez és gyarapításához.

„A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása ” előadás a Nemzeti Tehetség Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi oktató-nevelő munkában jól használható, praktikus módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy a potenciál produktummá formálódjon?

Az előadás felvétele hamarosan megtekinthetővé válik.