Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét.

A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek. A továbbképzés fő célja, hogy a tehetséggondozás különböző területein dolgozó, tehetséges diákok egyéni fejlesztésében, mentorálásában részt vevő pedagógusok és szakemberek megismerjék a tanulói portfólió készítésének lehetőségeit, és képessé váljanak arra, hogy azt munkájuk során alkalmazzák. A képzés keretében a résztvevők ismeretekre tesznek szert a portfólió alkalmazásának alapelveivel és értékelési szempontjaival, továbbá a tanulói reflexiók ösztönzésének, a tanulói reflexiók értékelésének és a pedagógusi reflexiók megfogalmazásának módszereivel, valamint a tehetséggondozásban már működő jó gyakorlatokkal kapcsolatban. A továbbképzés során a képzők gyakorlatorientált módszerekkel, a résztvevők aktív részvételére és folyamatos önreflexióira építve, döntően egyéni, páros és csoportmunkát alkalmazva segíti a célok megvalósulását.

A képzés főbb témakörei: 1) A tehetségfelismerés és tehetségfejlesztés alapjai; 2) A portfólió fogalma, fajtái és alkalmazásának célja; tanulói portfóliók a tehetséggondozásban; 3) A reflexió szerepe a fejlődésben és a fejlődés támogatásában, tanulói önreflexiók ösztönzése; 4) A pedagógus és más szereplők reflexióinak szerepe a tanulói fejlődés támogatásában; 5) A portfóliókészítés folyamata és értékelése; 6) A portfólió „utóélete”; 7) Portfóliókészítés digitális formában.

Megvalósítás: 3 képzési nap vagy 6×5 óra online kontakt formában.

Képzési tájékoztató