Tehetséggondozás az óvodában

A tehetség csak lehetőség. „A tehetséges emberek egy részének nagyon speciális irányú a tehetsége. Ezek az emberek nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, amire a tehetségük predesztinálja őket.” A kisgyermekkori fejlesztés ily módon a lehetőségből esélyt kovácsol, amennyiben minél többféle területen megadatik a tapasztalatszerzés.             

A tehetségsegítés a kora gyermekkortól a munkába állás és a tehetség hasznosulásának kezdeti fázisának idejéig (~35 éves korig) tart. Ennek megfelelően a tehetségek nyomon követése, a megfelelő tehetséghasznosulási formák azonosítása a köznevelési intézményekben kiemelt jelentőséggel bír. Az óvodától a középiskola befejezéséig a pedagógusi megfigyelések rendkívül meghatározóak a tehetségek azonosításában, életpálya-építésük támogatásában. A különböző tevékenységek iránti érdeklődés nem más, mint a kiemelkedő képességek megmutatkozása. Ezeket időben felismerve, lehetőséget biztosítva a gyermek számára a továbbfejlődésben, valamint a személyiségfejlődés támogatásával elérhető, hogy a potenciálból produktum legyen.

Az óvodáskornak mint szenzitív időszaknak a lehetőségei meghatározóak a tehetségkibontakoztatás szempontjából. „Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában ” előadás a tehetséggondozás komplex folyamatára biztosít rálátást, kiemelve az iskola előtti időszak fejlesztési potenciálját. Az előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, melyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a talentumjaikkal jól tudjanak gazdálkodni? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át?

Az előadás felvétele hamarosan megtekinthetővé válik.