Tehetséggondozás témájú online képzések

A Nemzeti Tehetség Központ a NTP-TSZMT-M-23-0008 azonosító számú, „Komplex tehetségtámogató programok” című projekt keretében az alábbi online képzésen való részvételi lehetőséget térítésmentesen kínálja a pedagógusoknak:

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

A folyamatba ágyazott továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az iskolai komplex tehetségtámogatás elméleti hátterét és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, ami alapján az intézményi célcsoport specifikumainak megfelelően tehetségkoncepció kialakítására kerülhet sor, valamint tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó programok éves tervezése valósulhat meg. A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők képessé váljanak komplex tehetséggondozó programok megtervezésére, a megvalósításhoz szükséges tárgyi és humán erőforrások meghatározására, a megvalósítás koordinálására. (KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSE)

Időpont:

  1. május 03.: 14.00-17.15, május 04.: 9.00-12.15, május 17.: 14.00-17.15, május 18.: 9.00-12.15

Regisztrációt 2024. április 11-én 12 óráig tudunk fogadni.

REGISZTRÁCIÓ

A résztvevők visszajelzései a képzésről:

“A továbbképzésen alkalmazott módszerek, előadásmód, csoportos foglalkozás a kitűzött célokat maximálisan szolgálta.”

“Látom az intézményünkben szükséges lépéseket folyamattá fűzve, amik a rendszerben végzett, összehangolt tehetséggondozáshoz szükségesek.”

“Köszönet és dicséret a program kitalálójának és a továbbképzés vezetőjének.”

“A továbbképzés elvégzésének a célja a tehetséggondozás, szakmai műhelyek indítása, szakszerű vezetése, pályázatokon való részvétellel kapcsolatos információk megszerzése volt, és mindez teljesült. Köszönetet mondanék a képzés szervezőknek és a képzőnek a rengeteg segítségért, folyamatos támogatásért.”

“Betekintést kaptam a témába, megfelelő válaszokat kaptam a kérdéseimre, a továbblépéshez útmutatást adtak.”

“Sok anyagot, módszert ismertünk meg. Gyakorlatorientált volt, nagyon jól tudom hasznosítani. Korszerű szakmai ismeretek hangzottak el.”

A képzés anonim kitöltésű minőségbiztosítási kérdőíveinek összegzése alapján:

REGISZTRÁCIÓ