Eszköztár tehetségazonosításhoz

Magyarországon a köznevelési törvény a tehetséggondozást, és annak részeként a tehetségazonosítást is, minden iskola és pedagógus kötelező feladataként értelmezi. a tehetségazonosítás magas szakmai színvonalon való végzése kiemelt jelentőségű, hiszen ez az egyik alapja annak, hogy a tehetségvesztés elkerülhető legyen.

Ahhoz, hogy a tehetségazonosítás minden iskolában azonosan magas színvonalon tudjon megvalósulni, a szakmai támogatás nyújtása elengedhetetlen. a nemzeti tehetség központ kiemelt feladatként kezeli az ilyen típusú szakmai támogatás nyújtását az iskoláknak. Az EFoP-3.2.1.-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa projekt keretében végzett fejlesztések egy része épp erre a területre irányult, és az e fejlesztés során felhalmozott szakmai tudást szeretnénk kiadványunkkal eljuttatni minden iskolához.

A mérések támpontot nyújtanak az egyéni fejődési útvonalak kialakításához, támogatásához. Hogyan teszik ezt? Egyrészt sok információt adnak a tanulók egyéni jellemzőinek megismeréséhez és a további támogatás irányának meghatározásához. Emellett egyéb módszerek (például a tanári megfigyelés, a szülőkkel való konzultáció) is hasznos kiegészítői lehetnek ennek a folyamatnak. az egyéni jellemzők adják az egyik alapot ahhoz, hogy az egyéni tanulási útvonalakat meghatározhassuk. a tanári megfigyelés azonban lehet szubjektív, az ismert, elterjedt mérések pedig az alulteljesítők felismerését szolgálják jobban.

A Nemzeti Tehetség Központ képességtesztjei rámutatnak a különböző területeken történő kiemelkedő potenciál jelenlétére abban az esetben is, ha az adott tanuló iskolai teljesítményében ez nem mutatkozik meg. A képességtesztek, különösen az online felvett, mechanikusan és sztenderd módon értékelt tesztek a szubjektív értékelő eszközöknél precízebben és objektívebben mérnek, így az egyének közti különbségek megbízhatóbban jelezhetők. A tehetségazonosításnál az is fontos, hogy viszonylag egyszerűen, kevés erőforrásra támaszkodva lehessen a tanulók minél szélesebb körét abba bevonni.

A Nemzeti Tehetség Központ a fenti szempontok miatt fejleszt online megoldásokat, és kiadványunk segítségével is ezek használatára buzdítjuk az iskolákat. az online tehetségazonosító rendszerek minél szélesebb körben való elterjesztése hatékonyan emelheti a tehetséggondozás iskolai színvonalát.

Kiadvány letöltése

A kiadvány az NTP-HTSZ-EU-M-20 számú, Eszköztár tehetségazonosításhoz című projekt keretében készült.