Jelentkezhető képzések – 2022. október-november

Az akkreditált pedagógus-továbbképzések részvételi feltételeire vonatkozóan a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. MEGTEKINTÉS

A 2022/2023. tanévben tervezetten meghirdetésre kerülő képzések:

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist. Felkészíti továbbá a pedagógusokat a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírására.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről

Időpontja: 2022. november 18.-19., december 2.-3.

Jelentkezési határidő: 2022. november 4. 

Jelentkezés