Jelentkezhető képzések – 2022. október-november

Az akkreditált pedagógus-továbbképzések részvételi feltételeire vonatkozóan a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. MEGTEKINTÉS

A 2022/2023. tanévben tervezetten meghirdetésre kerülő képzések:

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist. Felkészíti továbbá a pedagógusokat a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak megírására.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről

Időpontja: 2022. november 18.-19., december 2.-3.

Jelentkezési határidő: 2022. november 4. 

Jelentkezés

Komplex tehetségtámogatás az iskolában 

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)

További információ a képzésről

Időpontja: 2022. október 7. és 21.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 27.

Jelentkezés

Szocioemocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással 

A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (3 kontaktnap)

További információ a képzésről

Időpontja: 2022. október 18. – 20.

Jelentkezési határidő: 2022. október 4.

Jelentkezés

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel

A tehetséggondozás első és legfontosabb lépése ily módon, hogy a kiemelkedő képességet mutató tanulók azonosítása megtörténjen, ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, melynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés (2 képzési nap 2 hét különbséggel)ű

További információ a képzésről

Időpontja: 2022. október 6. és 27.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 27.

Jelentkezés