MTM szakmai találkozó előadásai I.

A motiváció kérdései

Előadás

Szabó Győzőné: A motiváció neurobiológiai alapjai és megjelenése a tanulási-tanítási folyamatban

Vannak fogalmak, amelyekről egyszerre tudunk nagyon sokat és nagyon keveset, ilyen a motiváció is. Pedagógiai tanulmányai alatt mindenki pontosan megtanulta, Maslow és Herzberg elméletét, és még jó néhányat, de hogy valójában mi is motivál bennünket, és különösen hogyan tudunk motiválni másokat ez az „egy jó kérdés” kategóriájába tartozik.

Lehet sokadjára feltaláljuk a melegvizet, a motiváció kontextus függését, a társas környezeti tényezők fontoságát, vagy éppen a „lájkok” szerepét. Talán már ismerjük az idegrendszeri alapját is. Miért fontos a kapcsolat, kinek, miért teljesítünk és ha nem motiváltak vagyunk, akkor a szorongás és majd az agresszió hogyan veszi át a jutalmazó rendszer szerepét.

Tapasztalatmegosztó workshopok

Galicz István: A hagyományőrzés mint motivációs tényező

Az előadás témája a szakmai hagyományok ápolása, mint a tehetséggondozás lehetősége a szakképzésben.

Unyi Tamás: Honvédelmi szakkör

Iskolánkban 12 éve működik a Honvédelmi-katasztrófavédelmi szakkör, melyet három, megfelelő szakképzettséggel rendelkező tanár tart az érdeklődő diákoknak. A szakkör keretén belül a diákok elsajátítják a honvédelmi és katasztrófavédelmi ismereteket, de gyakorolják az elsősegélynyújtást is, részt vesznek a hagyományápolásban (pl. hadisírgondozás, katonadalok), foglalkoznak lövészettel, és különböző versenyekre készülnek. A szakkör tagjai az elmúlt évek során szép sikereket értek el a városi Katasztrófavédelmi Versenyen, az országos Haditorna Versenyen, ill. az Ifjúsági Öttusa Versenyen. A szakkör folytatásaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával 2013-ban bevezettük a Honvédelmi alapismeretek című tantárgy tanítását. E tárgyból azóta többen érettségi vizsgát tettek (néhányan emelt szinten), sőt olyan diákjaink is voltak, akik a továbbtanulásukban is ezt a területet választották.

A számszerűsíthető eredmények mellett fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a szakkör alkalmas a diákok bizonyos képességeinek a fejlesztésére is. Érzékelhetően fejlődnek a testi-mozgásos képességeik, erősödik a teljesítménymotivációjuk, fejlődik a személyiségük (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés), és fejlődnek az együttműködési képességeik is (csoportkohézió, kapcsolat a tanárral). Külön kiemeljük, hogy a szakkör kitörési lehetőséget nyújt azoknak a kettős különlegességű diákoknak, akik a hagyományos tanítási keretek között kudarcokat élnek át, de a szakkör által felölelt területeken tehetséget mutatnak; ők itt szép eredményeket tudnak elérni, amelyek révén akár pozitív példaképekké is válhatnak. Az ő felemelésük pedig az egyik legnemesebb pedagógusi cél.

Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea: MATE Neveléstudományi Intézet (Kaposvár) „Dunántúli mandulafa” programja általános és középiskolás tanulók számára

A kutatáson alapuló tanulás már az iskolába lépéskor gondolkodásra, kreativitásra ösztönzi a gyerekeket, felkészíti őket az információk és források önálló használatára, a problémák iránti érzékenységre. A Dunántúli Mandulafa a 10-19 éves ifjú kutatók konferenciája, ahol a diákok bemutatják első prezentációjukat, és elkészítik korosztályuknak megfelelő tudományos igényű publikációjukat.

A MATE Neveléstudományi Intézete a Kaposvári Campuson immár 7. alkalommal rendezte meg nagy sikerrel az ifjú kutatók konferenciáját. A rendezvény célja, híven a költő szellemiségéhez, a kisiskolások és az ifjúság tudományos tevékenységének felpezsdítése, felhívás közös munkálkodásra, motiváció és gyakorlat kialakítása, jövőbeni potenciális kutatói életpálya megalapozása.

Pandur Anett: Motiváció, kiscsoportos fejlesztés, természettudományok gimnáziumban- lehetőségek, kihívások

Mi történik akkor, ha a tehetséges gyermek nem kap megfelelő kihívásokat az iskolában? Milyen tényezők vezethetnek a motiváció csökkenéséhez? Motivációt támogató lehetőségek a természettudományos tehetséggondozásban.

Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok tehetséggondozása

Szakképzés és tehetséggondozás