MTM szakmai találkozó előadásai III.

Szakképzés és tehetséggondozás

Előadás

Kovács Mónika: Tehetséggondozás a szakképzésben

A Szakképzési Tehetségsegítő Tanács a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozás specifikumaira fókuszáló szakmai szervezet, melynek célja a szakképző intézményekben alkalmazható tehetségazonosító és -fejlesztő munka szakmai ajánlásainak kidolgozása, jó gyakorlatok megosztása, az intézményi tehetséggondozó profil kialakításának, megvalósításának támogatása.

Az előadás során bemutatásra kerül az a kutatás, mely a szakképzésben megvalósuló tehetséggondozásra fókuszálva a tehetség-paradigma felülvizsgálatának szükségességét és lehetőségeit vizsgálta, illetve azok az eredmények, melyek tehetségmenedzsment rendszerek kialakításában segítik az intézményeket, a portfólió feladatát pedig a tehetséggondozás eszközévé alakíthatják.

Tapasztalatmegosztó workshopok

Nagy Barbara: Művészeti szakképzés – tehetséggondozó jó gyakorlatok a Kisképzőben

A művészeti nevelés során megvalósítható komplex tehetséggondozás lehetőségei Magyarország legrégibb eredetű állami művészetoktatási intézményében.

Józsa Tamás: Építészet, tehetséggondozás

A Győri SZC Hild József Építőipari Technikumban évtizedek óta foglalkoznak tehetséggondozással. A technikus képzés területén, de az általános műveltséget adó tárgyak és a tanórán kívüli lehetőségeink keretében is. Az iskolának több jó gyakorlata van. Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik hazai és nemzetközi vonatkozásban is. Ennek eredményeként okleveles technikus képzést is folytat, ill. keresett nemcsak a 8. osztályos diákok, hanem az érettségire épülő közismeret nélküli képzéseket választók körében is.

Dian János: Szakmai tehetséggondozás általános iskolásoknak, középiskolásoknak és érettségire épülő képzések

A Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium rendkívüli hírét elsősorban a tehetséggondozásának köszönheti. A legfontosabb célom ennek megőrzése és továbbvitele. Az iskola sajátos céljának is tekinthető egyben az iskola jelmondata: „Ipsa scientia potestas est”, azaz „A tudás önmaga hatalom”. Iskolánk életében ez azt jelenti, hogy különös gonddal foglalkozunk a tehetséggondozással, mert véleményünk szerint -, s ezt hangoztatjuk is- mindenki tehetséges valamiben, s boldog ember az, aki azt a valamit időben megtalálja. Ezért a mi tehetséggondozásunk „négyes tevékenységbázisa”:

  • tehetségkutatás: igyekszünk kideríteni, hogy ki miben tehetséges,
  • tehetséggondozás: szakkörökkel, versenyfelkészítésekkel segítünk kibontakozni,
  • versenyeztetés: mások állítják rólunk, hogy „versenyistálló” vagyunk,
  • továbbtanulás: az utóbbi öt év átlagában 80%-os a felsőoktatási továbbtanulási arányunk.

A fenti négyes tevékenységbázisban megfogalmazottak sikeres teljesítéséhez iskolánkban kialakultak a megfelelő folyamatok és fórumok, ezekről szeretnék röviden beszélni.

Galicz István: Szakmai tehetséggondozás a KMASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában

Az előadás témája a Közép-magyarországi ASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola tevékenységének bemutatása.

A motiváció kérdései

Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok tehetséggondozása